d’CSV an de Kommissiounen

  • D’CSV stellt bis elo 44 Vertrieder an den kommunalen Kommissiounen. 17 Fraen an 22 Männer. Net all eis Vertrieder sinn och Member vun der CSV. Mir hunn och parteipolitesch neutral Bierger gefrot fir a mat eis an de Kommissiounen ze schaffen.

Wann Dir engem Member wëllt eng Suggestioun oder Iddi matdeelen: bettembourg@csv.lu

 

 

Commission des finances et des expertises
Jean Marie Jans
Beetebuerg
Christophe Anthon
Beetebuerg
Jessica Birsens
Fenneng
Simone Osweiler
Beetebuerg
Philippe Trierweiler
Beetebuerg
Commission de l’urbanisme
Arthur Besch
Beetebuerg
Jean-Claude Anthon
Beetebuerg
Jean Kohn
Beetebuerg
Jean-Jacques Schroeder
Beetebuerg
Nadine Stefanutti-Larosch
Beetebuerg
Commission de la mobilité
Jeff Gross
Beetebuerg
Pascal Back
Beetebuerg
Jim Helfenstein
Beetebuerg
Netty Kieffer
Beetebuerg
Thérèse Nicloux
Näerzeng
Commission pour la cohésion sociale
Alain Gillet
Beetebuerg
Ginette Hermes
Beetebuerg
Monique Richter
Beetebuerg
René Schumacher
Hunchereng
Véronique Hauferlin-Wildgen
Fenneng
Commission du développement durable
Jeff Gross
Beetebuerg
Christophe Anthon
Beetebuerg
Roby Biver
Beetebuerg
Nathalie Mergen-Mussot
Beetebuerg
Marcel Wilwert
Beetebuerg
Commission de la culture et du tourisme
Carine Flenghi
Hunchereng
Christiane Hennico-Kaber
Beetebuerg
Carlo Köller
Näerzeng
Marie-Jeanne Zamperini
Beetebuerg
Commission des sports
Philippe Trierweiler
Beetebuerg
Lucien Arent
Beetebuerg
Steve Hoscheid
Fenneng
Luc Klonski
Beetebuerg
Mady Weyland
Beetebuerg
Commission de la sécurité et de la prévention
Guy Bley
Beetebuerg
Paula Almeida
Beetebuerg
Michel Demuth
Obeler
Steve Hoscheid
Fenneng
Jean-Jacques Schroeder
Beetebuerg
Commission des Jumelages
Tony Ferreira
Beetebuerg
Nadine Stefanutti-Larosch
Beetebuerg
Commission scolaire
Linda Dominici
Näerzeng
Carmen Crelot
Beetebuerg