d’CSV an de Kommissiounen

  • D’CSV stellt 54 Vertrieder an den kommunale Kommissiounen. 24 Fraen a 24 Männer. Net all eis Vertrieder sinn Member vun der CSV. Mir hunn parteipolitesch neutral Bierger gefrot fir a mat eis an de Kommissiounen ze schaffen.

Wann Dir engem Member wëllt eng Suggestioun oder Iddi matdeelen: bettembourg@csv.lu

 

 

Commission des finances et des expertises
Christophe Anthon
Beetebuerg
Jessica Birsens
Fenneng
Alain Gillet
Beetebuerg
Simone Osweiler
Beetebuerg
Jean-Jacques Schroeder
Beetebuerg
Commission de l’urbanisme
Arthur Besch
Beetebuerg
Jean-Claude Anthon
Beetebuerg
Jeff Gross
Beetebuerg
Jean Kohn
Beetebuerg
Nadine Stefanutti-Larosch
Beetebuerg
Commission de la mobilité
Jeff Gross
Beetebuerg
Pascal Back
Beetebuerg
Jim Helfenstein
Beetebuerg
Thérèse Nicloux
Näerzeng
Sven Weisen
Beetebuerg
Commission pour la cohésion sociale
Alain Gillet
Beetebuerg
Ginette Hermes
Beetebuerg
Monique Richter
Beetebuerg
René Schumacher
Hunchereng
Véronique Hauferlin-Wildgen
Fenneng
Commission du développement durable
Christophe Anthon
Beetebuerg
Roby Biver
Beetebuerg
Tessy Emeringer
Beetebuerg
Nathalie Mergen-Mussot
Beetebuerg
Joelle Floener
Näerzeng
Commission de la culture et du tourisme
Liane Bonaria
Näerzeng
Carine Flenghi
Hunchereng
Christiane Hennico-Kaber
Beetebuerg
Carlo Köller
Näerzeng
Kevin Muhlen
Beetebuerg
Commission des sports
Lucien Arent
Beetebuerg
Julie Ernst
Beetebuerg
Steve Hoscheid
Fenneng
Luc Klonski
Beetebuerg
Mady Weyland
Beetebuerg
Commission de la sécurité et de la prévention
Guy Bley
Beetebuerg
Paula Almeida
Beetebuerg
Michel Demuth
Obeler
Steve Hoscheid
Fenneng
Jean-Jacques Schroeder
Beetebuerg
Commission des Jumelages
Tony Ferreira
Beetebuerg
Linda Dominici
Näerzeng
Commission scolaire
Linda Dominici
Näerzeng
Nathalie Mergen-Mussot
Beetebuerg
Commission de l'intégration
Jean Marie Jans
Beetebuerg
Tony Ferreira
Beetebuerg
Sandra Alves Pinto
Beetebuerg
Solmaz Jodairi Saber
Beetebuerg
Najlaa Mahboubi
Beetebuerg
Antoine Medda
Beetebuerg
Domenico Picco
Beetebuerg
Radu Raduica
Beetebuerg
Amélia Rogério
Beetebuerg
Maggy Schüssler
Hunchereng
Commission des loyers
Arthur Besch
Beetebuerg