An der Gemeng

Mir suerge fir Sécherheet!

Nous nous engageons pour la sécurité des habitants ! Dans un souci d’optimiser la sécurité au sein de notre commune, nous avons notamment pris la décision d’engager 3 agents municipaux ainsi qu’un nouveau délégué à la sécurité. Ces derniers veillent non seulement à votre sécurité et votre bien-être dans l’espace public mais également font un travail important de prévention pour la sécurité de nos enfants et de ...

Weider liesen

d’Rue Jacquinot gëtt frësch gemat!

Mir engagéieren eis fir d’Sanéierung vum Quartier Jacquinot/Biever, esou stoung et an eisem Walprogramm. Mir halen eist Wuert! Elo fänken d’Aarbechten an der Jacquinotstrooss un an duerno gëtt de ganze Quartier verschéinert, et ginn nei LED-Luuchten installéiert an d´Reseaue ginn nei gemaach. D’Jacquinotstross bleift och no der Moderniséierung e Sens-unique an eng 30er Zone. Fir d’Strooss méi frëndlech ...

Weider liesen

Neie PAG: Nohalteg wuessen

De Gemengerot huet de neien PAG (Bebauungsplang) gestëmmt. Hei fann Der de Plang a weider Detailer: http://bettembourg.lu/residents/urbanisme/pag/ Domat ass e lange Wee vu Preparatioun an Diskussioun op en Enn komm. Eis Gemeng kann sech elo weider nohalteg entwéckelen. Mir wëllen Wunnraum schafen an déi neideg Infrastrukturen fir dëse Wuesstum ze begleeden.

Weider liesen

D’Peppengerstroos gëtt frësch gemat!

Peppengerstroos: Méi sécher a méi schéin Fir d’Fréijoer 2019 kënnegt sech d’Erneierung vun der Peppengerstroos (vun der Calorilux bis bei d’Autobunnsbréck) un. De Projet gouf zesumme mat den Awunner konkretiséiert. Niewent der Erneierung vun alle Réseauen (Waasser, Kanal etc.), ginn endlech Trottoiren op de ganzen 900 Meter gemat. Mat Beem gëtt d’ Strooss ekologesch opgewäert. Parkplaze gi keng ...

Weider liesen

E neie PAG: Zesumme wuessen

Mir preparéieren eis Gemeng op eng nei Zäit. Vill Chantieren sinn en Zeechen dat sech eppes beweegt. De neie Schäfferot baut op der Aarbecht vun de leschte Joer op. Zesumme wëlle mer eis Gemeng weider no vir bréngen. Mir stellen Iech éischt Projeten vir, déi elo realiséiert ginn. Am Mee geet och de neie Bebauungsplang (PAG) an d’Prozedur. Esou hate mer et an eise Prioritéite virun de Wahlen definéiert. De ...

Weider liesen